bgr
top
spolecnost spolecnost spolecnost

public/userfiles/text/O_společnosti25_a0_arialbd.png

nadpis


Umění developmentu

Městskou krajinu chápeme jako umělecké dílo. Ať již naše projekty vznikají ve staré, původně industriální pražské čtvrti a přeměňují celé bývalé průmyslové areály v obytné a administrativní stavby, ať zasahují do historické zástavby nebo vznikají na zelené louce, vždy se tak děje s respektem a vůlí k harmonii s okolím. Zároveň naše projekty splňují požadavky na funkčnost, komfort a uspokojují nároky uživatele třetího tisíciletí. Naše nejnovější projekty připravujeme s ohledem na ekologii a myšlenky trvale udržitelného rozvoje a používáme nejrůznější takzvané zelené technologie. Naše projekty vždy poznáte podle kreativity, nadčasového designu, kvality jejich provedení, respektu k okolí a tradicím dané lokality.

Společnost Karlín Group vznikla v roce 1997. V současné době je stěžejním akcionářem skupiny její spoluzakladatatel Serge Borenstein. Její název se inspiroval pražskou čtvrtí Karlín, jejíž úžasné genius loci jsme od začátku intenzivně vnímali. Proto se od počátku soustředily naše aktivity právě do Karlína a proto jsme zde do dnešního dne realizovali řadu mimořádných projektů a i v nadcházejících letech zde budeme pokračovat ve výstavbě a rekonstrukci dalších objektů. Chceme být součástí komplexního rozvoje této původně průmyslové lokality, která se mění před očima v moderní městskou krajinu budoucnosti. Developerské aktivity směřujeme s pokračujícím rozvojem i do dalších městských částí Prahy, především do Modřan, Holešovic či do Smíchova. Naše společnost si zakládá na nejvyšší architektonické úrovni všech realizovaných i plánovaných projektů. Že se jí to daří, je vidět na prestižních oceněních „Best of Realty" a „Stavba roku" za realizaci projektů Palác Karlín, Corso Karlín a Kotelna a také na nominacích projektu Kollárova 14, River Diamond, Corso IIA a Cornlofts Šaldova. Všechny realizované projekty z našeho portfolia jsou vysoce ceněny jako investiční příležitosti.

top