kresba year
bgr

public/userfiles/text/NOVINKY_190_a0_arialbd.png

15.02.2014 KONFERENCE reSITE 2014, TENTOKRÁT V KARLÍNĚ
15.01.2014 KARLÍN GROUP SE ZDOKONALUJE VE VŠECH OBORECH
1 - 2

KARLÍN GROUP VÁM PŘEJE KRÁSNÝ ROK 2015

DREAM BIG IN 2015. In the meantime, Karlín Group will be landing in Modřany.

NEGRELLIHO VIADUKT = KREATIVNÍ INKUBÁTOR

Negrelliho viadukt je jedinečnou technickou a kulturní památkou spojující vltavské břehy, do roku 1910 dokonce nejdelší viadukt v Evropě. Na genius loci místapodél něj upozornila úspěšná akce Trať galerií 2013 – prostřednictvím uměleckých instalací a aktivit ukázala potenciál, který stavba a její okolí skrývá. Místoaby byla vnímaná jako infrastrukturní překážka, může se proměnit v aktivátor veřejného života lokalit, kterými prochází. Pokud se již od začátku bude specifikovat jeho identita směřovaná ke kulturně kreativnímu využití, stane se viadukt a jeho okolí prostorem celoměstského významu.

Symposium
Metamorfózy viaduktů v evropských městech
15. 01. 2015 Main Point Karlín – sídlo Kooperativy, Pobřežní 21, Praha


Tématem symposiabude budoucnost a možnosti Negrelliho viaduktu v kontextu současného středoevropského města.První část se bude věnovat obdobnýmexistujícímrealizacím se zaměřením na proces a výslednou transformaci nejen samotné stavby, ale hlavně jejího bezprostředního okolí.Různé přístupy k rekonstrukci a transformaci železničních viaduktů představí na jednotlivých příkladech architekti a zástupci železnice z Vídně, Curychu a Berlína. Poté bude následovat workshop, jehož cílem je docílení společné shody na podobě Negrelliho viaduktu a jeho okolí.


Výstupem symposia bude podklad pro sepsání memoranda a tiskové zprávy shrnující průběh a závěry symposia. Memorandum zpracují organizátoři sympozia a na jeho finální podobě – odsouhlasení – se budou podílet všichni účastníci workshopu během několika dalších týdnů.Sympozium pořádá Centrum pro středoevropskou architekturu spolu s Konsorciem Pro Karlín, za podpory Magistrátu hl. m. Prahy, Institutu pro plánování a rozvoj Prahy a Česko-německého fondu budoucnosti.
Symposium je pod záštitou primátora hlavního města Prahy.

  Více informací zde

STUDIE DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ 2014

První samostatná studie developerských společností analytické společnosti CEEC Research.

  Více informací zde

REZIDENCE VLTAVA V SOUTĚŽI REALITNÍ PROJEKT ROKU

Projekt Rezidence Vltava vyhrál 4 ocenění ve známé české soutěži Realitní projekt roku.

Rezidence Vltava získala ocenění ABSOLUTNÍ VÍTĚZ (v rámci celé ČR) udělované odborníky vybranými z řad architektů.

V rámci regionu Praha 8 získal projekt všechna další ocenění:

- Cenu odborné poroty vybrané z řad realitních odborníků,

- Cenu odborné poroty vybrané z řad architektů,

- Cenu veřejnosti.

  Více informací zde
  Více informací zde
  Více informací zde
  Více informací zde

RIVER PARK MODŘANY v HN

Novou čtvrť se 700 byty budou vytápět tepelná čerpadla

Sedm bytových domů v Praze u Vltavy poskytne domov přibližně dvěma tisícům lidí. Projekt River Park Modřany společnosti Karlín Group se ale chce odlišit od novodobých sídlišť, která v posledních letech chrlí developerské firmy. Karlín Group kladla při přípravě projektu důraz na veřejný prostor v okolí budov a na provozní náklady bytových domů. Za zmínku stojí i to, že Karlín Group zadala zpracování urbanisticko-architektonické studie, takzvaného masterplanu, uznávanému slovinskému ateliéru Bevk Perović Arhitekti. A ten ji koncem minulého měsíce předal developerovi.

"Ještě letos chceme žádat o územní rozhodnutí. Pokud vše půjde ideálně, na začátku roku 2016 by se mohlo začít stavět," uvádí Jan Ludvík, generální ředitel Karlín Group.

Zeleň na více než polovině pozemku

Karlín Group počítá s tím, že jednotlivé bytové domy se budou stavět postupně v několika fázích a na jejich návrhu se bude podílet více ateliérů. "Myslíme si, že se tak dosáhne větší rozmanitosti a sníží se monotónnost projektu," říká Ludvík. Ovšem architekti se budou muset držet konceptu projektu, jasně dané jsou hlavně veřejné plochy mezi budovami.

Bytové domy mají mít dvě výškové úrovně. Ta nižší bude do tří nadzemních podlaží, vyšší domy mohou mít podle studie až 15 nadzemních podlaží. Místo "paneláků naležato" se developer rozhodl jít do vyšších domů, a to z toho důvodu, že nižší budovy by zabraly větší část pozemků a učinily území nepropustným. "Solitérní zástavba umožní velkorysé veřejné prostory mezi jednotlivými domy," argumentuje Ludvík. Zeleň bude podle něho tvořit zhruba 55 procent veškeré plochy areálu. "Umožní prolnutí zeleně v rámci rekreační zóny, která je v pásu kolem řeky, do urbanizovaného prostoru naší zástavby a dál do prostoru Modřan," říká Ludvík. A pokryté zelení mají být i střechy budov.

Vedle parkových úprav včetně zvažovaných vodních prvků navrhli architekti v areálu běžecké trasy. Karlín Group počítá se službami jak pro rezidenty budoucího sídliště, tak i pro lidi z nejbližšího okolí. Obchody, kavárny, čistírnu oděvů, ordinaci či poštu lidé najdou okolo náměstíčka od ulice Mezi Vodami. V plánu je také městská školka. "Naše představa je, že školku postavíme a za symbolickou částku předáme městské části," říká Ludvík. Podle něho dvě tisícovky nových obyvatel nezatíží dopravu. "Od Ropidu máme písemné vyjádření, že to je vzhledem ke kapacitě rychlotramvaje zanedbatelný přírůstek. Navíc v docházkové vzdálenosti jsou městské autobusy, které jezdí na smíchovské nádraží. Každý spoj obohatíme asi o tři lidi," tvrdí Ludvík.

Úsporná tepelná čerpadla

Pozemky, na kterých má vyrůst projekt River Modřany, jsou blízko Vltavy, kde je vyšší pravděpodobnost záplav. Na druhou stranu blízkost vody umožňuje díky velkému průtoku spodní vody instalaci tepelných čerpadel. Předběžné závěry studie, kterou si Karlín Group nechala zpracovat, ukazují, že to v dané lokalitě půjde a investice se vyplatí.

"V projektu uvažujeme o použití tepelných čerpadel země/voda pro účely vytápění, ohřevu teplé užitkové vody a v letním období i pro chlazení většiny bytů," upřesňuje projektová manažerka Karlín Group Tereza Mihulková Urbanová. "Budoucím obyvatelům to kromě pocitu, že se chovají šetrně k přírodě a životnímu prostředí, přinese i úspory v nákladech na vytápění, respektive chlazení," podotýká.

Oproti třeba plynové kotelně jsou sice pořizovací náklady tepelných čerpadel vyšší, developer však na modelovém příkladu lidem ukáže, že vyšší počáteční investice do bytu dávají smysl. "Chceme je tím motivovat, aby byli ochotni zaplatit něco málo navíc za byt, protože uvidí, že se jim to vyplatí," míní Ludvík. Byty mají spadat do střední cenové kategorie do 55 tisíc korun za metr čtvereční čisté prodejní plochy. "Ale rozptyl kolem tohoto průměru bude velký."

Díky kvalitnímu zateplení a využití tepelných čerpadel v kombinaci s rekuperací bude možné domy postavit jako energeticky úsporné s energetickým štítkem B. "Majitelé bytů výrazně ušetří na provozních nákladech již za současných cen plynu, které se budou spíše zvyšovat. A to nemluvím o tom, že jim technologie tepelných čerpadel umožní chlazení v létě za zlomek ceny, než kdyby si chladili standardními jednotkami na elektrickou energii," říká Ludvík.

Jeho slova potvrzuje Václav Helebrant, člen správní rady Asociace pro využití tepelných čerpadel: "Hlavní výhodou tepelných čerpadel je levný provoz - jsou ze všech zdrojů nejlevnější - a také to, že poskytují dvě důležité funkce v jednom přístroji: topení a chlazení."

"Zejména v režimu chlazení lze ušetřit až desítky procent nákladů přímým využíváním chladné vody z řeky na začátku chladicí sezony v dubnu až červnu a jejím pouhým přichlazováním tepelným čerpadlem. Náklady na 1 kWh chladu tak mohou být až pětkrát nižší než při čistém strojním chlazení," upřesňuje Helebrant.

Tepelná čerpadla pro vytápění bytových domů jsou využívána stále častěji. Důvodem jsou dlouhodobě stoupající ceny energií a fakt, že si projektanti i dodavatelské firmy tuto technologii osvojují. Na tepelná čerpadla přecházejí některé stávající panelové domy. A z pohledu velikosti 700 bytů bude River Park Modřany v Česku zřejmě největší developerský projekt vytápěný a chlazený tepelnými čerpadly.

Jak Helebrant připomíná, v nízkoenergetických budovách je potřeba řízeně větrat, aby se v nich udrželo zdravé vnitřní prostředí. A teplo z odpadního větracího vzduchu lze s pomocí tepelných čerpadel rekuperovat a využít pro vytápění a přípravu teplé vody.

"V takto koncipovaném domě mohou být náklady 1 kWh energie na vytápění, chlazení, přípravu teplé vody a ventilaci až třikrát nižší než u obvyklého uspořádání s plynovou kotelnou nebo dálkovým teplem a klasickou vzduchotechnikou," vypočítává Helebrant.

Rukopis známých architektů

Karlín Group je s výslednou studií ateliéru Bevk Perović Arhitekti spokojena. "Pokud budeme projekt dál developovat, chtěli bychom, aby minimálně jeden z domů, asi ten první, navrhli oni," uvádí Ludvík a zároveň nezastírá, že jednou z možností je, že by projekt s územním rozhodnutím prodala společnost jiným developerům. Nebo se na jeho realizaci Karlín Group spojí se spoluinvestorem.

Rukopis známých zahraničních architektů možná ponesou i stavby na pražském Smíchově, kde plánuje postavit novou městskou čtvrť developer Sekyra Group. Společnost vyhlásila na konci září architektonickou soutěž na projekt Smíchov City - Sever. Vyzvala jedenáct tuzemských a zahraničních ateliérů a mezi nimi je i studio architekta Martina Haase či další německý ateliér Behnisch Architekten, Rotenbühlstrasse. Podle ředitele Sekyra Group Leoše Anderleho se byl Martin Haas na drážní pozemky osobně podívat předminulý týden, kdy vystoupil na odborné konferenci v Praze.


River Park Modřany

S celkem 698 byty v sedmi bytových domech počítá projekt River Park Modřany společnosti Karlín Group. Budovy mohou mít podle navržené studie až 15 pater. Díky tomu bude podíl zeleně na pozemku projektu tvořit nadpoloviční většinu.

Martina Marečková - Redaktorka HN 8. 10. 2014

celý článek http://archiv.ihned.cz/c1-62913520-novou-ctvrt-se-700-byty-budou-vytapet-tepelna-cerpadla  Více informací zde

DEVELOPMENT NEWS 8/9 2014

V Modřanech vyroste nový obytný celek RIVER PARK MODŘANY
  Více informací zde

TASTE OF PRAGUE: Prague escapes Karlín

Více info zde

NOVOU ČTVRŤ V PRAZE NAVRHUJE UZNÁVANÝ ATELIÉR ZE SLOVINSKA

HOSPODÁŘSKÉ NOVINY 25/6/2014 URBANISTICKOU STUDII REZIDENČNÍ ČTVRTI PRO ASI 3000 LIDÍ PRO
DEVELOPERA KARLÍN GROUP VYPRACUJE STUDIO BEVK PEROVIĆ ARHITEKTI.

Studio Bevk Perović Arhitekti dokázalo, že světová slovinská
architektura není jen Jože Plečnik. Ve své sbírce má řadu
mezinárodních cen jako třeba Cenu Evropské unie za současnou
architekturu – Cenu Miese van der Rohe nebo Kunstpreis Berlin. Nyní
pracuje na významné zakázce v České republice. Developer Karlín Group
plánuje postavit v průběhu několika let v projektu s pracovním názvem
River Park Modřany v Praze 12 až 850 bytů a zpracováním
architektonicko-urbanistické studie pověřil právě tento mezinárodně
oceňovaný slovinský ateliér. Jeden z jeho zakladatelů – Vasa J.
Perović – vystoupil minulý týden v Praze na mezinárodní konferenci
reSITE, kde poskytl HN rozhovor.
V Česku mají Bevk Perović Arhitekti za sebou jeden projekt. Před pár
lety je oslovil mladý pár z Prahy, aby jim navrhli dům. „Nejsou to
zrovna movití lidé, ale jsou velmi nadšení z naší práce. Nikdy se nám
nestalo, že by za námi někdo cestoval 10 hodin autem, aby nám řekl,
že od nás chce dům. To se nám líbilo,“ vzpomíná Perović. Český pár,
kde žena je architektka, a slavní architekti se časem spřátelili.
„Buď se s klientem hodně hádáte, nebo se z vás stanou přátelé. Když
někomu navrhujete dům, žádná střední cesta neexistuje,“ popisuje. Tak
začali architekti ze Slovinska jezdit pravidelně do Prahy a v roce
2012 měli výstavu v Galerii Jaroslava Fragnera, kde se seznámili s
lidmi z Karlín Group, jejíž tváří je belgický podnikatel Serge
Borenstein. „Sedli jsme si. Líbí se nám, že to je malá skupina lidí a
dá se s nimi jednoduše komunikovat, v tom jsou podobní nám,“ říká
Perović s tím, že u nich v ateliéru není hierarchie. Se
spoluzakladatelem Matijou Bevkem zjistili, že svých 15 lidí jsou
schopni uřídit, a s velkým rozrůstáním studia nepočítají.
Bydlení, ale i služby pro tři tisíce lidí Nová bytová čtvrť pro více
než tři tisíce lidí má postupně vyrůst u řeky Vltavy na pomezí Prahy
4 a Modřan v těsném sousedství golfového hřiště Hodkovičky. „Prodej
první etapy bytů je naplánován nejdříve na rok 2015,“ říká generální
ředitel Karlín Group Jan Ludvík. Vedle bydlení s výhledy na řeku,
Barrandovské skály a Chuchelský háj nová čtvrť rezidentům nabídne
občanskou vybavenost a služby. Ludvík vyjmenovává mateřskou školu,
obchody, lékárnu, poštu, kavárnu nebo lékařskou ordinaci. „Problém
spousty nových rezidenčních čtvrtí je v tom, že tam nejsou absolutně
žádné služby,“ říká Perović.
Města, jako je Praha, by se měla podle architekta zahušťovat. „Praha
se již příliš rozrostla na venkov a spolkla okolní vesnice,“ myslí si
Perović. Podle něho by se hlavní města měla snažit správným způsobem
využít veškeré lokality, které mají. Nebo vlastníky rozvojových
pozemků přesvědčit, aby je nenechávali ležet ladem. Tímto způsobem
lze prý předcházet neekonomickému rozrůstání města za jeho hranice.
„Když máte ve městě obrovské pásy pozemků, je hloupé je nechávat
nevyužité.“ V Modřanech navrhuje jeho ateliér relativně hustou
zástavbu. Bytové domy mají mít dvě úrovně – část mají tvořit tří-
nebo čtyřpatrové domy připomínající městskou zástavbu, některé věže mají v návrhu 12 pater.
„Všechny domy budou ale nižší než nedaleká budova Microny a některé z
věží v okolí,“ říká Perović. Slovinští architekti byli pověřeni
udělat urbanistickou studii, nikoli návrh jednotlivých bytových domů.
Město je o atmosféře, ne o budovách-ikonách Vzhledem k velikosti
budoucí rezidenční čtvrti by se na její podobě podle něho mělo
podílet několik ateliérů. „Nemyslím si, že by měl celý svět navrhnout
jeden architekt, i kdybych to měl být já,“ prohlašuje Perović.
Modřanská čtvrť by měla být o diverzitě, aby si lidé vybrali design
podle svého vkusu.
V projektu se mimo jiné počítá se spoustou zeleně. „Mezi domy bude
propracovaný systém veřejných, poloveřejných a soukromých ploch s
různou krajinářskou úpravou včetně rozlehlého veřejného parku s
přímým vstupem do rekreační zóny podél Vltavy,“ říká Ludvík.
Takové zadání se slovinským architektům zamlouvá. Podle Peroviće si
totiž investoři hlídají hlavně náklady na architekturu, budovy jako
takové, ale jejich okolí moc nevěnují pozornost. „My jim ale říkáme,
tráva, kameny a lavičky moc nestojí, ale pomáhají zvýšit kvalitu
života. Architekti navrhují domy, ale pro mne je větší výzva
navrhovat jejich okolí tak, aby fungovalo sousedství. Mluví vždy o
budovách-ikonách, ale zážitek z města je o atmosféře,“ dodává Perović
s tím, že má rád pražský Karlín, kde nevnímá jednotlivé budovy, ale
atmosféru této pražské čtvrti.
„Spousta lidí chápe urbanismus tak, že umístíte do prostoru budovy,
ale pro mě je urbanismus prostor mezi budovami,“ říká Perović.
Architektura má podle něho odpovědnost ke společnosti. Budovy totiž
zůstávají ve městech déle než umění, sochu lze jednoduše odstranit.
„Když jednou zkazíte část čtvrti špatnou budovou, zůstane tam stát
stovku let,“ konstatuje Perović. V Praze bylo oproti Lublani v
posledních 20 letech mnohem více realitních projektů, a tím pádem i
příležitostí pro architekturu, ale tyto příležitosti zůstaly podle
něho v mnoha případech nevyužity.

Foto popis| Byty v bývalém lomu Ateliér Bevk Perović Arhitekti navrhl
například i kancelářský a bytový komplex Pilon v Lublani. Celkem ve
dvou budovách bylo na místě bývalého lomu v letech 2007–2008
postaveno 140 bytů.
Foto popis| Vasa J. Perović (49) Narodil se v srbském Bělehradu,
působí ve slovinské Lublani, kde založil architektonické studio Bevk
Perović Arhitekti. V roce 1992 absolvoval Fakultu architektury
Bělehradské univerzity, v roce 1994 získal magisterský titul na
Berlage Institute v Amsterdamu. Vyučuje na fakultě architektury v
Lublani a je vizitující profesor na Navarrské univerzitě ve Španělsku.
Foto autor| FOTO: Nada Mihajlovic
Foto autor| FOTO: Miran Kambic

O autorovi| Martina Marečková, martina.mareckova@economia.cz

  Více informací zde

ANIMACE REZIDENCE VLTAVA

NOVÝ REZIDENČNÍ PROJEKT V OBRAZECH

Česká verze:

PROJEKT REZIDENCE VLTAVA OFICIÁLNĚ PŘEDSTAVEN

V Karlíně vznikne nový luxusní bytový projekt Rezidence Vltava s inovativními funkčními prvky.

Tisková zpráva

Praha, 15. května 2014, Rohanský ostrov, jedno z mála míst nezasažených povodněmi se rozroste o zcela jedinečný, architektonicky zajímavý bytový projekt Rezidenci Vltava. Svým obyvatelům nabídne nádherný výhled na Vltavu, moderní, elegantní design, kvalitní vybavení a také v Česku zatím ojedinělou možnost vyjet výtahem přímo do svého bytu. Výstavba byla zahájena v prosinci minulého roku a bude dokončena v létě 2015.

Projekt Rezidence Vltava na neformálním jarním pikniku uspořádaném pro veřejnost poprvé představil Yishay Furman, ředitel developerské společnosti Horizon Holding, která stavbu realizuje.

„Rezidence Vltava nabídne 105 nových bytů v jednom z nejpříjemnějších míst Prahy. Jejich rozměry se pohybují od malých studií o velikosti 35 m2 až po rozsáhlé apartmány dosahující až 300 m2. Jsme si proto jisti, že máme co nabídnout každému zájemci, i tomu nejnáročnějšímu. Ke kolaudaci celé novostavby dojde v červenci 2015,“ uvedl Yishay Furman z Horizon Holding.

Architektonický návrh samotné budovy vychází z konceptu renomovaného švýcarského ateliéru EM2N a už na první pohled zaujme svou elegancí a čistými tvary, rozdílnou úrovní podlaží sousedních bytů a okny téměř k podlaze. Moderní projev je přitom vlastní nejen celkovému vyznění stavby, ale i společným vnitřním prostorám či atriu, které vytváří jakousi zónu klidu uvnitř vnitrobloku.

Atraktivní částí rezidence budou také velkorysé střešní terasy, kterými jsou doplněny byty v nejvyšším patře. Jednotky v přízemí zase mají vlastní předzahrádky. Ve všech bytech pak díky lodžiím a širokým francouzským oknům bude možné zažít jedinečný pocit silného propojení interiéru a exteriéru.

„K pohodlnému životu v Rezidenci Vltava přispěje nonstop recepční služba a možnost vyjet výtahem přímo do svého bytu. Tento komfort ocení zejména lidé, pro které je důležité soukromí. V budově budou rovněž dvě podzemní patra pro parkování vozů, díky nimž bude k dispozici dostatečné množství parkovacích stání. Několik úrovní zajištění přitom zaručí naprostou bezpečnost celého objektu,“ doplnil další výhody Yishay Furman. „

Díky dobrému umístění rezidence, bude pro obyvatele snadná i dopravní dostupnost - metro a tramvaj jsou pouze dva bloky od domu. Do centra města je to deset minut pěšky a autem za několik minut. Projektanti zde také mysleli na sociální komunikační uzly a tak v blízkých uličkách se nachází řada restaurací, škol, kaváren nebo obchodů. V objektu vzniknou i specializované prodejny potravin.

„Okolí objektu, resp. samotné Rohanské nábřeží nyní prochází rozsáhlou revitalizací a tak zde, v blízkosti Rezidence Vltava, vznikne rozsáhlá oddychová zóna s pěšinami, lavičkami a tůněmi, plánováno je i dřevěné molo. Díky tomu bude tato lokalita ideálním místem pro zájemce, kteří sní o klidu v zeleni, zároveň se ale nechtějí vzdát pocitu bydlení ve městě. Těší nás, že výstavbou Rezidence Vltava a úpravou jejího okolí můžeme přispět k obnově tak hezkého místa, jakým Rohanský ostrov bezesporu je,“ řekl Yishay Furman ze společnosti Horizon Holding.

Výhradním prodejcem bytů tohoto projektu je společnost Karlín Group.


Bližší informace o projektu naleznete na www.rezidencevltava.cz


Kontakt:
Soňa Tomášková, Marketing Manager, Horizon Holding, stomaskova@horizonholding.cz, tel.: 220 105 265

__________________________________________________________________________________

O společnosti Horizon Holding – developer projektu rezidence Vltava
Skupina vznikla spojením dvou mezinárodních developerských společností – společnosti Shikun & Binui International Real Estate Development a skupiny Shiran R/E Holdings. V České republice společně vlastní řadu developerských projektů (např. projekt Na Hrádku, Rezidence Čámovka, Rezidence Vltava, apod.). Shikun & Binui International Real Estate Development je dceřiná společnost největšího developerského holdingu v Izraeli Shikun & Binui, který byl založen v roce 1924 a je obchodován na izraelské burze. Díky zkušenostem a velmi dobré reputaci je společnost zvána do mezinárodních tendrů po celém světě, často financovaných Světovou bankou či vládními institucemi.

O společnosti Karlín Group – výhradní prodejce bytů rezidence Vltava
Developerská společnost vznikla v roce 1997 a pro svůj název se nechala inspirovat pražskou čtvrtí Karlín, jejíž genius loci od počátku intenzivně vnímala. Právě v Karlíně společnost realizovala řadu mimořádných budov, jako jsou Palác Karlín, Corso Karlín, Kotelna, Kollárova 14, River Diamond, Corso IIA či Cornlofts Šaldova. Všechny jmenované projekty získaly prestižní ocenění v soutěžích „Best of Realty“ či „Stavba roku“ nebo na ně byly navrženy. Karlín Group si zakládá na nejvyšší architektonické úrovni všech dokončených i plánovaných projektů. Není proto náhoda, že jsou všechny realizace společnosti vysoce ceněny i jako investiční příležitost.

KONFERENCE reSITE 2014, TENTOKRÁT V KARLÍNĚ

19. – 20. června 2014
Forum Karlín
Praha, Česká republika

MĚSTA A KRAJINY NOVÉ EKONOMIKY

www.resite.cz

KARLÍN GROUP SE ZDOKONALUJE VE VŠECH OBORECH

Kurz vaření s šéfkuchařem Davide Lagomarsino v La Gastronomia Ligure. Užili jsme si hodně zábavy... www.lagastronomia.cz