kresba year
bgr

public/userfiles/text/NOVINKY_190_a0_arialbd.png

18.05.2012 KARLÍN GROUP partnerem festivalu reSITE 2012
10.05.2012 Praha: karlínské kanceláře jsou atraktivní
07.05.2012 V Praze je dokončen dům Keystone, který je inspirovaný českým kubismem
03.04.2012 PŘESTĚHOVALI JSME SE!
06.03.2012 KEYSTONE dokončen a úspěšně zkolaudován
07.02.2012 DEVELOPMENT NEWS 1-2/2012
01.02.2012 OPENMINDZ360 v GALERII KOTELNA
09.01.2012 SHOWROOM V KEYSTONU K PRONÁJMU
05.01.2012 ZMĚNY V MANAGEMENTU KARLÍN GROUP
1 - 2

MODERNÍ MAGIE STARÉHO

Lidové Noviny, Magazín PÁTEK
více čtěte zde

BEST OF REALTY – NEJLEPŠÍ Z REALIT 2012

KEYSTONE nominován do soutěže o titul Best of Reality – Nejlepší z realit 2012 v kategorii Nová administrativní centra
Více zde >

KARLÍN GROUP v E15

Architektura v čase krize nabývá na významu.
Více zde

Zářijové vydání časopisu ASB představuje Keystone

Keystone: Karlínská interpretace kubismu
Více zde

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - PROMĚNY

Karlín v posledních 10 letech

Výstava fotografií byla uspořádána z iniciativy pana Serge Borensteina, jedné z osobností výrazně spjatých s osudy Karlína a jeho pozitivní změnou v daném období. Za podpory KARLÍN GROUP a pod patronátem Svazu českých fotografů uspořádaná expozice netradičním způsobem připomíná vývoj jedné části Prahy 8 v časovém úseku sahajícím k povodním před deseti lety. Karlín byl díky své skryté kráse, industriálnímu půvabu i své poloze na dosah centra Prahy předurčen k rozvoji již nedlouho pro sametové revoluci. V první chvíli se proto mohlo zdát, že tragedie z roku 2002 se spadlými domy a zatopenými ulicemi tento vývoj zbrzdí. S odstupem času však není pochyb o tom, že živelní katastrofa Karlínu naopak pomohla. Od té doby se spolu s nezbytnou asanací vlastně začíná utvářet nová podoba této městské části.

Výstava naznačuje průběh povodně a likvidaci jejích následků v obrazech zachycených fotografy, jichž se události bytostně dotýkaly. Druhou významovou rovinu tvoří snímky z roku 2007 - mezidobí 5 let od ničivé vodní síly, kdy byla Svazem českých fotografů vypsána fotografická soutěž na téma Dnešní Karlín a vydána stejnojmenná publikace. Pro rychlost tehdejší proměny Karlína je charakteristické, že mnohé fotografie, které vznikly v průběhu soutěže a následného workshopu, již při jejím vyhodnocení několik měsíců poté zachycovaly zmizelá místa. Vítězné snímky a série z této fotografické akce jsou na výstavě doplněny unikátními snímky z asanace a restaurování karlínského kostela Cyrila a Metoděje od Martina Frouze. Časově i tematicky pak výstava vrcholí výběrem ze soustavné práce fotografů Mariana Beneše a Štěpána Hona dokumentujících ve spolupráci s KARLÍN GROUP současnou podobu Karlína a jeho nových staveb.

Výstava nechce suplovat novinářskou objektivitu pohledu na povodeň, ani nepřináší přesné svědectví o architektonické podobě nových budov, její ambicí není ani být dokumentem citlivé přeměny historické podoby daného místa, průmyslových a industriálních staveb, i když tomu všemu se nemůže vyhnout.

Výběr fotografií považuje za podstatný lidský přístup k tématu, dojem, který události i celá přeměna zanechávají v myslích lidí. Pomocí obrazů, ne vždy jen reálných, reflektují fotografové skutečnost a sdělují své dojmy z ní. Výstava se snaží složit současný obraz Karlína a upozornit na jeho proměny v čase i stylu. Pokud vyjdete z improvizované výstavní síně a najdete spojitost vystavených fotografií s životem v ulicích Karlína, ba dokonce vám pomohou pochopit, co se odehrává okolo vás, splnila svůj účel. Naučit diváka rozhlížet se, prohlížet si a především vidět. Rychlé změny místa je třeba zažít, stejně jako snahu udržet jeho genius loci a nenechat se obelhat se vzpomínkami. Výstavu nezahajujeme v době, kdy před deseti lety kulminovaly povodně, neboť vlastně nejde jen o to připomenout minulé události, ale začlenit je do nynějšího života.

„Karlín nemá ve srovnání s historickým centrem Prahy dlouhou historii a z té nejstarší je jen málo vepsáno v jeho dnešní podobě. Karlín tak vždy hleděl spíše k horizontu budoucnosti a včerejšek tu nikdy nebyl tak dávný. Nové i staré se tu vejde do jednoho lidského věku a dnešní proměny Karlína vracejí dynamiku jeho počátků,“ napsal v publikaci Dnešní Karlín kunshistorik Vladimír Czumalo.

Současný Karlín se mění ze dne na den z hodiny na hodinu, přetváří se v nové moderní dynamické místo a koneckonců mění i svůj tradiční obraz a způsob života svých obyvatel. Staré nejen kontrastuje s novým, místy do něho vrůstá a vytváří směsici, která může být dočasná ve svých negativních dopadech, ale pevná ve vytváření nové filozofie života určité městské čtvrti.

V Karlíně se koncentruje potřeba dokumentovat proměny, která se týká celé Prahy. Pouhá paměť nestačí uchovat rychlé přeměny a právě tady je fotografie ideálním pomocníkem, nástrojem, partnerem historie. Dokáže zachytit, co by stálo mnoho slov...

PhDr. Věra Matějů, kurátorka výstavy

výstava je otevřena od 20.9.2012 do 26.10.2012
úterý - sobota 12.00 - 19.00


na adrese Šaldova 1A, Praha 8 - Karlín
  Více informací zde

SERGE BORENSTEIN VE FORBES 09/2012

Rozhovor se Sergem Borensteinem v seriálu časopisu Forbes - Můj první milion. Existují různé cesty, jak se dostat k penězům, a podnikání je jedna z nich. Developer Serge Borenstein, Jan Sýkora z Wood & Company, zakladatelka z firmy na zážitky Linda Vavříková nebo Tomáš Karpíšek z Ambiente a Karel Svoboda z Toi Toi založili firmy s milionovými obraty. s Forbesem se podělili o to jak vydělali ten první.

ARCHITEKTURA: RICARDO BOFILL A CORSO KARLÍN

NEVIDITELNÝ PES - První díl seriálu, představující světové architekty a jejich práce v českých zemích.
Více zde >

LINIE SVĚTLA

KEYSTONE v letním vydání magazinu CHOICE, věnovanému Karlínu
  Více informací zde

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ BUDOVY KEYSTONE PROBĚHLO 21.6.2012

Fotogalerie z večírku.

ROZHOVOR SE SERGEM BORENSTEINEM V HN

Někdy je lepší přijít na trh až druhý. Ten první vám totiž prošlape cestičku.
  Více informací zde

KARLÍN GROUP partnerem festivalu reSITE 2012

reSITE je platforma pro hledání cest ke zkvalitnění veřejného prostoru. Festival reSITE poukáže na možnosti současného modelu navrhování měst formou spolupráce při zlepšování života ve městech.

Praha, 21. – 27.května 2012

reSITE je mezinárodní festival, věnovaný hledání nápadů na rozvoj ekonomicky, sociálně i ekologicky hodnotných veřejných prostor. reSITE si klade za cíl iniciovat spolupráci, která povede k lepší budoucnosti měst. Jádrem festivalu bude dvoudenní konference, doplněná množstvím nezávisle organizovaných akcí pro veřejnost, zaměřených na rozvoj nábřeží, městskou mobilitu a veřejný prostor v Praze. Mezioborová konference, workshopy, filmové projekce, městské hry, veřejné diskuze o tvorbě měst spolu s akcemi pro cyklisty vytvoří z reSITE v místních podmínkách zcela originální městský zážitek. Konference bude zahrnovat diskuzi a přednášky místních i zahraničních expertů ve čtyřech cílových oblastech: Navrhování, Soukromý development, Samospráva, Zastoupení veřejnosti.

reSITE si klade za cíl přemostit bariéru mezi architekty, developery, představiteli veřejné správy a občany pomocí programů, které poukážou na důležitost spolupráce všech těchto účastníků při tvorbě kvalitního městského prostředí.

Posláním festivalu reSITE 2012 je nastartovat diskuzi o institucionálních změnách v městském plánování, které povedou k větší otevřenosti celého procesu a budou orientované na vytváření kvalitních veřejných prostor. Český model městského plánování tradičně nabízí větší příležitosti pro rozhodování ponechaná volnému uvážení a více prostoru pro interpretace územního plánu, než je tomu v jiných zemích. Tento systém, zatížený neefektivitou a korupčním potenciálem, favorizuje určité zájmové skupiny, těžící z netransparentnosti celého procesu. V poslední době se tato situace v Praze pozvolna mění. Jak veřejnost, tak některé samosprávy hledají alternativy k docílení větší transparentnosti a efektivity ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru, a zaměřují se na kvalitu života a ekonomický růst pomocí udržitelného rozvoje. Rádi bychom přispěli k posílení tohoto trendu a iniciovali spolupráci všech zúčastněných při úvahách o budoucnosti Prahy. Město začíná zpracovávat nový územní plán a reSITE může pomoci při představování úspěšných zahraničních předchůdců stejně jako zkušených místních odborníků a iniciativ.

reSITE přinese do Prahy mezinárodní příklady řešení, stejně jako poukáže na lokální vize a návrhy. reSITE představí platformu, na které se poprvé v historii setkají zástupci velmi různých, v praxi často samostatně pracujících skupin.

reSITE - reTHINK your city!

více na www.resite.cz

Praha: karlínské kanceláře jsou atraktivní

Karlín se stal v uplynulých dvou letech nejatraktivnější destinací pro firmy, které se rozhodly přestěhovat nebo nově zřídit své sídlo v Praze.

Čtěte celý článek >

V Praze je dokončen dům Keystone, který je inspirovaný českým kubismem

Architektonické studio EM2N navrhlo pro Prahu nevšední stavbu Keystone inspirovanou českým kubismem.

Čtete celý článek >

PŘESTĚHOVALI JSME SE!

Kancelář KARLÍN GROUP se přestěhovala do nové administrativní budovy KEYSTONE. Od 2.4.2012 nás najdete na nové adrese POBŘEŽNÍ 667/78, PRAHA 8 - KARLÍN. Nové je i naše telefonní číslo 226 251 080. Těšíme se na Vaši návštěvu!

KEYSTONE dokončen a úspěšně zkolaudován

V únoru 2012 byla dokončena výstavba administrativní budovy KEYSTONE, projekt byl úspěšně zkolaudován. Na hranici původní karlínské zástavby, na nároží ulic Pobřežní a Šaldova, tak vznikla nová dominanta čtvrti, architektonicky jedinečný objekt KEYSTONE, který je novodobou interpretací českého kubismu. Projekt nese nezaměnitelný rukopis švýcarských architektů Mathiase Müllera a Daniela Niggli ze světově uznávané švýcarské architektonické kanceláře EM2N (www.em2n.ch). Výstavba budovy o celkové rozloze 6500 m2 kancelářských a obchodních ploch nejvyššího standardu byla zahájena v březnu 2010. Již v průběhu realizace byl téměř celý objekt pronajat společnosti Průmstav a.s. ze skupiny Vinci Construction a následně zakoupen fondem GLL Real Estate Partners.

Osmipodlažní budova KEYSTONE splňuje veškeré nároky na moderní kancelářské prostory. Výběrem materiálů, precizností zpracování, architektonickými detaily společných prostor či designové recepce se budova řadí mezi nekvalitnější realizace poslední doby. Kromě kanceláří nabízí i 850 m2 obchodních ploch a ve 3 podzemních podlažích také parkovací místa.

„Jsme přesvědčeni o jedinečnosti projektu KEYSTONE, a to z pohledu obchodního i architektonického. Skupina KARLÍN GROUP i v tomto svém novém projektu tradičně usilovala o vyvážení všech aspektů kvalitní architektury. Její přínos městské čtvrti a respekt k okolí jsou pro nás zásadní.
Dokončením projektu KEYSTONE jsme zase o krok dál v realizaci našeho dlouhodobého záměru revitalizace karlínské čtvrti,“ říká Serge Borenstein, prezident KARLÍN GROUP, a dodává: „Tým KARLÍN GROUP připravuje přestěhování své kanceláře do prvního patra budovy KEYSTONE. Od dubna tohoto roku bychom zde chtěli mít nové sídlo.“

Celkové náklady na projekt dosáhly téměř 500 milionů Kč. Realizaci projektu financovala UniCredit Bank. Stavební práce zajišťovala společnost Průmstav a.s. a na realizaci projektu se vedle KARLÍN GROUP a Cornerstone podílely společnosti AED project, MDA Praha a 3L Studio.


Souběžně s dokončením KEYSTONU pracuje KARLÍN GROUP na realizaci projektu rekonstrukce a dostavby někdejší karlínské haly Kotlárny v Pernerově ulici pro skupinu Zdeněka Bakaly. Stavební práce již byly zahájeny a revitalizovaná průmyslová hala by se měla v budoucnu stát sídlem mj. vydavatelství Economia a jednotlivých redakcí včetně Hospodářských novin. Celková rozloha projektu včetně plánované novostavby bude představovat kolem 17000 m2 administrativních ploch a multifunkční prostor. Architektonická přeměna hal byla svěřena ateliéru architekta Ricarda Bofilla, jenž pro KARLÍN GROUP realizoval již několik projektů (např. Palác Karlín, CORSO Karlín, CORSO II atd.).

Společně se skupinou společností UNGELT/SPECTRUM připravuje KARLÍN GROUP zahájení výstavby rezidenčního projektu na Rohanském nábřeží, přímo u Vltavy v sousedství nedávno dokončeného projektu River Diamond. Půjde o další fázi velkého projektu Rivergardens. Objekt by měl zahrnovat přibližně 120 luxusních, kvalitních a architektonicky a dispozičně dobře řešených bytů. Architektem projektu je stejně jako v případě budovy KEYSTONE švýcarský architektonický ateliér EM2N.

DEVELOPMENT NEWS 1-2/2012

Rozhovor se Sergem Borensteinem v DEVELOPMENT NEWS o plánech KARLÍN GROUP v roce 2012
  Více informací zde

OPENMINDZ360 v GALERII KOTELNA

Nová série pláten a site specific instalace Marka Nenutila v Galerii KOTELNA

SHOWROOM V KEYSTONU K PRONÁJMU

Dokončení stavby nové administrativní budovy KEYSTONE v Karlíně finišuje podle plánu. K pronájmu nabízíme výjimečné obchodní prostory/showroom v přízemí. Jedinečná architektura, unikátní místo. Více informací na 266 727 611

ZMĚNY V MANAGEMENTU KARLÍN GROUP

KARLÍN GROUP přeje všem svým klientům, dodavatelům a obchodním partnerům příjemné zahájení roku 2012.

Dovoluje si tímto Vás informovat o změně v managementu skupiny KARLÍN GROUP.

Dosavadní finanční ředitel skupiny, Ing. Jiří Freisinger se od Nového roku věnuje výhradně aktivitám demoliční a stavební společnosti Ptáček, a.s, patřící do akcionářské skupiny KARLÍN GROUP.

Finanční agendu developerských společností skupiny KARLÍN GROUP převzal počínaje 1. lednem 2012, dlouholetý člen týmu, Ing. Robert Pilous.

Kontaktní údaje:

Ing. Robert Pilous

robert.pilous@karlingroup.cz
tel +420 266 727 613
fax +420 266 727 677

WWW.KARLINGROUP.CZ
Karlín Group s.r.o., Kotelna, Pernerova 55, 186 00 Praha 8